vansandijk
Print deze pagina

Eisen in beeld

Over...

Het realiseren van een bouwopgave verloopt in verschillende stappen. Ten eerste omdat dat het complexe proces overzichtelijk(er) maakt. Ten tweede om u als opdrachtgever besluiten die u dient te nemen, ook onderbouwd en toegelicht te krijgen. Zodat u de mogelijkheden kunt afwegen. En de afwegingen en besluiten terugziet in het uiteindelijk gerealiseerde traject. Of dat nu een verbouw, renovatie of nieuwbouw is. Wensen en eisen vertaald zien in een gebouw start met een gedegen Programma van Eisen (PvE).

in fasen doorlopen we de noodzakelijke stappen om tot de realisatie van een functionele en duurzame leer-, woon- of werkomgeving te komen. Stap voor stap staan wij stil bij belangrijke beslismomenten. Voor elke fase stellen we de criteria vast en zorgen dat u afgewogen beslissingen neemt. In een beslissingondersteunings- en evaluatie-instrument brengen wij de consequenties integraal in beeld.

VERBEELDEN

Vertaling van uw visie op dagelijks gebruik is het fundament van goede huisvesting. We denken samen met u na over hoe het gebruik er in de toekomst uit zal gaan zien. Indien nodig ontwikkelen we samen met
u werkplekconcepten. De ambities en de gewenste identiteit worden verbeeld in het PvE in heldere en realistische uitgangspunten.

REALISEREN

Succesvolle realisatie van de visie hangt samen met de afstemming van juridische, financiële en technische aspecten. In een strak en effectief proces- en projectmanagement worden deze aspecten in verband met elkaar uitgewerkt. Selectie van partijen die qua visie en aanpak bij uw visie passen leidt tot een soepele samenwerking in ontwerpwerkgroepen.

GEBRUIKEN

Huisvesting is voor grotere organisaties een strategisch middel dat optimaal ingezet wordt door vooraf uw organisatie bij de planvorming te betrekken, en tijdens het gebruik te ondersteunen bij het realiseren van het primaire proces. Daarbij hoort ook het (her)inrichten van de facilitaire organisatie die ondersteunt met werkzaamheden rond exploitatie (logistiek), beheer en instandhouding.

Maar ook voor gezinnen doen wij dit, maar dan zonder organisatiejargon.

Laatst aangepast opwoensdag, 27 januari 2016 14:31
Getagged onder :
Template Design © Joomla Templates | GavickPro. All rights reserved.